Polityka prywatności

Rodzaje informacji gromadzonych przez TZMO i sposoby ich wykorzystywania

Korzystanie z serwisu internetowego Panda jest anonimowe - użytkownik korzysta z serwisu nie podając swoich danych osobowych.

W szczególnych przypadkach jest jednak konieczne udostępnienie danych osobowych przez użytkownika.

Rodzaje informacji: adres e-mail.

Sposoby wykorzystywania informacji przez Panda

Panda zbiera adresy e-mail użytkowników serwisu internetowego, w celu poprawnego funkcjonowania usługi elektronicznego kontaktu.

Cookies

Przez serwis internetowy Panda są gromadzone informacje, przy użyciu mechanizmu tzw. „cookies”. Są to małe pliki, zawierające informacje o preferencjach użytkownika, które użytkownik może w każdej chwili usunąć bądź też zablokować ich tworzenie korzystając z odpowiednich mechanizmów wbudowanych w każdą przeglądarkę internetową.

Wykorzystujemy je, aby użytkownik mógł spersonalizować wygląd serwisu WWW, oraz aby udoskonalać użyteczność serwisu. Cookies nie są połączone z żadnymi danymi osobowymi użytkownika.

Prezentacja produktów

Dokładamy starań, aby wyroby prezentowane w serwisie były w ciągłej sprzedaży, choć dopuszczamy możliwość krótkich przerw w ich dostawach. Zastrzegamy możliwość zmian w parametrach technicznych i wzornictwie wybranych wyrobów, które nie spowodują obniżenia jakości i nie wpłyną znacząco na wygląd i funkcję danego artykułu.

Poufność informacji

Spółki Grupy Kapitałowej TZMO nie przekazują danych osobowych swoich klientów żadnym nieupoważnionym osobom trzecim - wykorzystują je wyłącznie do własnych celów marketingowych, w obrębie Grupy Kapitałowej TZMO. Dzielimy się tymi danymi jedynie z usługodawcami, których zaangażowaliśmy do realizowania usług w naszym imieniu, ale nie upoważniamy tych usługodawców do wykorzystywania lub ujawniania jakichkolwiek danych, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne do realizacji zleconych przez nas usług albo, gdy istnieje konieczność dostosowania się do uregulowań prawnych. Możemy ujawniać informacje o użytkownikach, kiedy jest to wymagane przez prawo.

Zabezpieczenia

Dokładamy starań, aby w możliwie najlepszy sposób zabezpieczyć informacje zebrane od Państwa drogą internetową przed nieupoważnionym dostępem i wykorzystaniem.

Linki do innych stron

Strona internetowa TZMO może zawierać linki do innych, niezależnie działających stron, które mogą mieć swoje własne zasady ochrony danych osobowych. TZMO nie ponosi odpowiedzialności za informacje, które są dostarczane przez te strony, albo gromadzone za ich pośrednictwem, ani za jakiekolwiek inne działania tych stron.