Ochrana osobních údajů

Druhy informací shromažďovaných skupinou TZMO a způsoby jejich využívání

Využívání globálního internetového servisu kapitálové skupiny TZMO je anonymní – zákazník může využívat internetový servis bez udání svých osobních dat.

Ve zvláštních případech je však nutné uživatelem zpřístupnit své osobní údaje.

Druhy informací: jméno, příjmení, adresa nebo e-mail, vzdělání a profesní zkušenosti, datum narození, telefonní číslo.

Uživateli dále mohou být zasílány informace o produktech, které ho zajímají a další informace spojené s jeho životním stylem.

Způsoby využívání informací skupinou TZMO

TZMO shromažďuje osobní údaje uživatelů internetového servisu za účelem zasílání informací o produktech, službách a promočních akcích, provádění výzkumů trhu nebo průzkumů spokojenosti zákazníka, vedení korespondence, zpřístupnění funkce vyžádané služby, buď v situaci, kdy je to nutné pro práci s aplikací, nebo při marketingových činnostech prováděných skupinou TZMO nebo na její zakázku prostřednictvím nezávislého subjektu. Osobní údaje se rovněž shromažďují za účelem rozvíjení obchodní spolupráce se smluvními stranami a za účelem zasílání bezplatných vzorků produktů. Rovněž uživatelé předávají osobní údaje v situaci, kdy se ucházejí o zaměstnání v kapitálové skupině TZMO.

V některých případech internetový servis kapitálové skupiny TZMO může obsahovat další poznámky týkající se způsobu využívání servisu a procedur spojených s postupem s uvedenými údaji.

Cookies

Prostřednictvím internetového servisu TZMO se shromažďují informace užíváním mechanismu tzv. „cookies”. Jsou to malé soubory, obsahující informace o preferencích uživatele, které může uživatel kdykoliv odstranit nebo zablokovat jejich přijímání užitím příslušných mechanismů v každém internetovém prohlížeči.

TZMO je používá proto, aby si uživatel mohl personalizovat vzhled WWW stránek, a aby se zlepšila užitnost servisu. Cookies nejsou spojené s žádnými osobními údaji uživatele.

Prezentace produktů

TZMO se stará o to, aby výrobky produkované společnostmi kapitálové skupiny TZMO byly neustále v prodeji, což může způsobit krátké přestávky v jejich dodávkách. Vyhrazujeme si možnost změny v technických parametrech i v designu obalů vybraných výrobků, které nemají vliv na kvalitu, ani na vzhled a funkci daného produktu.

Důvěrný charakter informací

Společnosti kapitálové skupiny TZMO nepředávají osobní údaje svých klientů žádným třetím osobám – využívají je výlučně pro vlastní marketingové účely v okruhu kapitálové skupiny TZMO. Dělí se o tato data pouze se společnostmi, které zajišťují realizaci služeb ve jménu skupiny TZMO, ale nezplnomocňují je k využívání nebo předávání jakýchkoliv dat s výjimkou situací, kdy je to nutné pro realizaci zadaných služeb a pro přizpůsobení právní úpravě. TZMO může odhalit informace o uživatelích pokud to vyžaduje zákon.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje poskytnuté uživatelem v tomto servisu spadají pod ochranu právních předpisů o ochraně osobních údajů ve všech zemích působení skupiny TZMO. Skupina TZMO chrání osobní údaje, které jsou jejím majetkem, před nedovoleným odhalením, využitím, změnou a zničením, vytváří příslušné postupy kontroly bezpečnosti osobních údajů a chrání je před všemi riziky v souladu s platnými právními předpisy.

Aktualizace informací o ochraně osobních dat

Tyto informace o ochraně osobních údajů budou aktualizovány bezprostředně po zavedení změn v procedurách týkajících se těchto údajů. Využíváním internetových stránek uživatel souhlasí s přijetím zásad této zprávy o ochraně osobních údajů.

Zabezpečení

Skupina TZMO se stará o to, aby co možná nejlépe zabezpečila informace shromažďované internetovou cestou před neoprávněným získáním a využíváním.

Odkazy na jiné stránky

Internetové stránky TZMO mohou obsahovat odkazy na jiné, nezávislé stránky, které mohou mít své vlastní zásady ochrany osobních údajů. Tyto odkazy jsou zbarveny modře. TZMO nenese odpovědnost za informace, které jsou poskytovány těmito stránkami, nebo shromažďovány jejich prostřednictvím, ani za jakoukoli jinou činnost těchto stránek.